• 0
 • Trang web này được điều hành bởi CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 
  NHẬP KHẨU DƯƠNG GIA
  . Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi 
  sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện 
  và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ 
  phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web 
  này dưới bất kỳ hình thức nào.
  Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu 
  đối với người sử dụng.
  Những thông tin trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi 
  toàn cầu.
  Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần 
  phải thông báo trước.
  LUẬT ĐIỀU CHỈNH
  Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ 
  những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi 
  sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn 
  và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam. NGHĨA VỤ CỦA 
  NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB.
  Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:
  1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện 
  theo tên và tài khoản của bạn.
  2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
  3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác 
  là hoàn toàn chính xác.
  4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
  5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, 
  chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích 
  nào khác thông qua trang web này.
  6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp 
  phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ 
  trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và 
  mang tính phi thương mại.

  Đăng ký tư vấn
  *
  *
  Email nhận khuyến mãi:

  Website thuộc thành viên của Vua khoá Kinglock

  Copyright © 2022. All Right Reserved

  Vua khoá điện tử chống trộm Kinglock là đại diện duy nhất của Việt nam phân phối độc quyền các thương hiệu khoá cửa nổi tiếng thế giới

  Thiết kế website Webso.vn
  Hỗ Trợ Trực Tuyến
  Phòng kinh doanh
  Phòng kỹ thuật
  Phòng thiết kế