• 0
 • Giá khóa điện tử

  Trên thị trường có rất nhiều hãng khóa cửa điện tử với các thương hiệu khác nhau đến từ Đức, Mỹ, Hàn quốc, Nhật Bản, Trung quốc, Thụy điển với chất lượng khác nhau và đi kèm các mức giá khác nhau. Sau đây Vua khóa Kinglock xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá khóa điện tử mới nhất tại thị trường Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh sau:

  Giá khóa điện tử:

   1, Giá khóa vân tay ( Fingerprint lock )

  - Khóa vân tay Schlage: Dòng có tay cầm từ 5.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ

                                         Dòng không có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 7.000.000VNĐ

  - Khóa vân tay Samsung: Dòng có tay cầm từ 6.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 6.000.000VNĐ

  - Khóa vân tay EUROLOCK: Dòng có tay cầm từ 7.000.000VNĐ - 30.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 5.000.000VNĐ

  - Khóa vân tay IMAZU: Dòng có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 9.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.000.000VNĐ - 6.000.000VNĐ

  - Khóa vân tay GATEMAN: Dòng có tay cầm từ 7.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 5.000.000VNĐ

  - Khóa vân tay LOGHOME: Dòng có tay cầm từ 5.500.000VNĐ - 11.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 5.500.000VNĐ

  - Khóa vân tay MILRE: Dòng có tay cầm từ 4.500.000VNĐ - 8.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.000.000VNĐ - 4.500.000VNĐ

  - Khóa vân tay EPIC: Dòng có tay cầm từ 6.500.000VNĐ - 10.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.800.000VNĐ - 6.500.000VNĐ

  - Khóa vân tay KWIKSET: Dòng có tay cầm từ 9.500.000VNĐ - 20.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.800.000VNĐ - 9.500.000VNĐ

  - Khóa vân tay DESSMANN: Dòng có tay cầm từ 7.500.000VNĐ - 40.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.800.000VNĐ - 10.500.000VNĐ

   2, Giá khóa thẻ từ ( Card lock )

  - Khóa thẻ từ Schlage: Dòng có tay cầm từ 2.000.000VNĐ - 10.000.000VNĐ

                                         Dòng không có tay cầm từ 2.000.000VNĐ - 5.000.000VNĐ

  - Khóa thẻ từ Samsung: Dòng có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 9.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 1.500.000VNĐ - 4.000.000VNĐ

  - Khóa thẻ từ EUROLOCK: Dòng có tay cầm từ 5.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 2.500.000VNĐ - 4.000.000VNĐ

  - Khóa thẻ từ IMAZU: Dòng có tay cầm từ 3.000.000VNĐ - 6.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 2.000.000VNĐ - 4.000.000VNĐ

  - Khóa thẻ từ GATEMAN: Dòng có tay cầm từ 6.000.000VNĐ - 9.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.000.000VNĐ - 4.000.000VNĐ

  - Khóa thẻ từ LOGHOME: Dòng có tay cầm từ 4.500.000VNĐ - 8.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 4.500.000VNĐ

  - Khóa thẻ từ MILRE: Dòng có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 7.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 2.000.000VNĐ - 3.500.000VNĐ

  - Khóa thẻ từ EPIC: Dòng có tay cầm từ 4.500.000VNĐ - 7.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 2.800.000VNĐ - 3.500.000VNĐ

  - Khóa thẻ từ KWIKSET: Dòng có tay cầm từ 7.500.000VNĐ - 11.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 4.800.000VNĐ - 7.500.000VNĐ

  - Khóa thẻ từ DESSMANN: Dòng có tay cầm từ 5.500.000VNĐ - 12.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.800.000VNĐ - 4.500.000VNĐ

  Giá khóa thông minh ( Smartlock ):

   1, Giá khóa cửa WiFi ( WiFi lock )

  - Khóa cửa WiFi Schlage: Dòng có tay cầm từ 5.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ

                                         Dòng không có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 7.000.000VNĐ

  - Khóa cửa WiFi Samsung: Dòng có tay cầm từ 6.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 6.000.000VNĐ

  - Khóa cửa WiFi EUROLOCK: Dòng có tay cầm từ 7.000.000VNĐ - 30.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 5.000.000VNĐ

  - Khóa cửa WiFi IMAZU: Dòng có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 9.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.000.000VNĐ - 6.000.000VNĐ

  - Khóa cửa WiFi GATEMAN: Dòng có tay cầm từ 7.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 5.000.000VNĐ

  - Khóa cửa WiFi LOGHOME: Dòng có tay cầm từ 5.500.000VNĐ - 11.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 5.500.000VNĐ

  - Khóa cửa WiFi MILRE: Dòng có tay cầm từ 4.500.000VNĐ - 8.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.000.000VNĐ - 4.500.000VNĐ

  - Khóa cửa WiFi EPIC: Dòng có tay cầm từ 6.500.000VNĐ - 10.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.800.000VNĐ - 6.500.000VNĐ

  - Khóa cửa WiFi KWIKSET: Dòng có tay cầm từ 9.500.000VNĐ - 20.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.800.000VNĐ - 9.500.000VNĐ

  - Khóa cửa WiFi DESSMANN: Dòng có tay cầm từ 7.500.000VNĐ - 40.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.800.000VNĐ - 10.500.000VNĐ

   2, Giá khóa cửa Bluetooth ( Bluetooth lock )

  - Khóa cửa Bluetooth Schlage: Dòng có tay cầm từ 5.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ

                                         Dòng không có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 7.000.000VNĐ

  - Khóa cửa Bluetooth Samsung: Dòng có tay cầm từ 6.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 6.000.000VNĐ

  - Khóa cửa Bluetooth EUROLOCK: Dòng có tay cầm từ 7.000.000VNĐ - 30.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 5.000.000VNĐ

  - Khóa cửa Bluetooth IMAZU: Dòng có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 9.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.000.000VNĐ - 6.000.000VNĐ

  - Khóa cửa Bluetooth GATEMAN: Dòng có tay cầm từ 7.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 4.000.000VNĐ - 5.000.000VNĐ

  - Khóa cửa Bluetooth LOGHOME: Dòng có tay cầm từ 5.500.000VNĐ - 11.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.500.000VNĐ - 5.500.000VNĐ

  - Khóa cửa Bluetooth MILRE: Dòng có tay cầm từ 4.500.000VNĐ - 8.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.000.000VNĐ - 4.500.000VNĐ

  - Khóa cửa Bluetooth EPIC: Dòng có tay cầm từ 6.500.000VNĐ - 10.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.800.000VNĐ - 6.500.000VNĐ

  - Khóa cửa Bluetooth KWIKSET: Dòng có tay cầm từ 9.500.000VNĐ - 20.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.800.000VNĐ - 9.500.000VNĐ

  - Khóa cửa Bluetooth DESSMANN: Dòng có tay cầm từ 7.500.000VNĐ - 40.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.800.000VNĐ - 10.500.000VNĐ

  3, Giá khóa cửa khuôn mặt ( Face lock )

  - Khóa cửa khuôn mặt Schlage: Dòng có tay cầm từ 10.000.000VNĐ - 25.000.000VNĐ

                                         Dòng không có tay cầm từ 7.000.000VNĐ - 9.000.000VNĐ

  - Khóa cửa khuôn mặt Samsung: Dòng có tay cầm từ 9.000.000VNĐ - 15.500.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 3.900.000VNĐ - 8.600.000VNĐ

  - Khóa cửa khuôn mặt EUROLOCK: Dòng có tay cầm từ 9.000.000VNĐ - 34.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 4.500.000VNĐ - 7.000.000VNĐ

  - Khóa cửa khuôn mặt IMAZU: Dòng có tay cầm từ 7.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.000.000VNĐ - 8.000.000VNĐ

  - Khóa cửa khuôn mặt GATEMAN: Dòng có tay cầm từ 7.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.000.000VNĐ - 7.000.000VNĐ

  - Khóa cửa khuôn mặt LOGHOME: Dòng có tay cầm từ 7.500.000VNĐ - 16.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 4.500.000VNĐ - 6.500.000VNĐ

  - Khóa cửa khuôn mặt MILRE: Dòng có tay cầm từ 7.500.000VNĐ - 15.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.000.000VNĐ - 7.500.000VNĐ

  - Khóa cửa khuôn mặt EPIC: Dòng có tay cầm từ 8.500.000VNĐ - 14.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 5.800.000VNĐ - 8.500.000VNĐ

  - Khóa cửa khuôn mặt KWIKSET: Dòng có tay cầm từ 11.500.000VNĐ - 25.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 7.800.000VNĐ - 11.500.000VNĐ

  - Khóa cửa khuôn mặt DESSMANN: Dòng có tay cầm từ 9.500.000VNĐ - 42.000.000VNĐ

                                           Dòng không có tay cầm từ 7.800.000VNĐ - 12.500.000VNĐ

  Khóa điện tử Giá tốt tại Vua khóa

  Hãy liên hệ ngay đến Vua khóa điện tử, Vua khóa thông minh để được giá khóa cửa điện tử rẻ nhất, chính sách giảm giá đặc biệt và dịch vụ bảo hành khóa lâu nhất

  Đăng ký tư vấn
  *
  *
  Email nhận khuyến mãi:

  Website thuộc thành viên của Vua khoá Kinglock

  Copyright © 2022. All Right Reserved

  Vua khoá điện tử chống trộm Kinglock là đại diện duy nhất của Việt nam phân phối độc quyền các thương hiệu khoá cửa nổi tiếng thế giới

  Thiết kế website Webso.vn
  Hỗ Trợ Trực Tuyến
  Phòng kinh doanh
  Phòng kỹ thuật
  Phòng thiết kế